Uitnodiging Ledenvergadering

Beste leden,

Het bestuur van de NVTHC nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV), te houden bij Chef Cha, u welbekend. Dit keer is het gehele restaurant voor ons gereserveerd, gezien de problemen vorig jaar in de airco-ruimte met de akoestiek.

Voorzitter Do van Drunen is helaas afwezig, wegens verblijf in Nederland. Met de gewijzigde inreisbepalingen lukt het niet om tijdig terug te zijn in Thailand. Zijn taak wordt overgenomen door vicevoorzitter/secretaris Hans Bos

Bijgevoegd treft u aan het jaarverslag van de voorzitter over 2021 en de agenda voor de ALV. Die begint stipt om 18.00 uur. Tot die tijd kunt u bij penningmeester Thomas Voerman uw contributie voor 2022 voldoen. Dit biedt u niet alleen stemrecht, maar ook de mogelijkheid om (na de vergadering) gebruik te maken van het buffet dat het bestuur u aanbiedt. Eventuele niet-leden betalen hiervoor bij binnenkomst 300 baht aan Thomas Voerman.

Verder:
Het bestuur gaat er van uit dat alle aanwezigen in voldoende mate zijn gevaccineerd tegen Covid. Kussen en handen schudden op eigen risico.

Voorzitter Do van Drunen, secretaris Hans Bos en penningmeester Thomas Voerman zijn herkiesbaar. Evenementencoördinator Jeanine Hermanussen treedt af.

De leden Gerard Smit en Patrick Franssen hebben zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur. Bestuurskandidaten kunnen zich tot.26 januari melden bij hansjbos@gmail.com

Omdat Chef Cha graag wil weten voor hoeveel personen het moet koken, dient u zich voor 2 februari te melden bij hansjbos@gmail.com

Met groet,

Hans Bos
secretaris

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

AA Verzekeringen
Bumrungrad
Guilin
Pacific Cross
vischu

Het weer