วันอาสาฬหบูชา

วันหยุดทางศาสนา

ธนาคารขนาดใหญ่และสถาบันของรัฐปิดทำการ

ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (และให้บริการในที่สาธารณะ)

วันที่

24 ก.ค. 2021
หมดอายุแล้ว!

เวลา

ทั้งวัน
คิวอาร์โค้ด