NVTHC sponsort school voor Karen-kinderen op grens Birma

door Hans Bos

Het bestuur heeft besloten om school en opvang van Karen-kindvluchtelingen in Ban Ti, tegen de grens met Birma, te steunen met een bedrag van 15.000 Baht. Dit is bedoeld om de uitbreiding van de gebouwen mede te bekostigen. Lionsclub IJsselmonde draagt onder leiding van ons lid Hans Goudriaan het merendeel bij. Door de hevige moesson heeft het project twee maanden vertraging opgelopen. Daarnaast hebben we nog een tekort van ongeveer 600 euro.

Opmerkelijk aan dit project is dat de muren bestaan uit met afval plastic en zand gevulde PET-flessen. Niet alleen voor de isolatie, maar ook om de milieuverontreiniging in het gebied tegen te gaan.

Verwacht wordt dat de officiële opening in januari plaats kan vinden. Meer hierover op korte termijn op www.thailandblog.nl

Mocht u de behoefte voelen om bij te dragen aan de uitbreiding van de opvang van Karen kindvluchtelingen in Ban Ti dan kan dat door storting op een van de volgende rekeningnummers:

Nederland: Stichting Hulpfonds Lions Club IJsselmonde NL13 ABNA 0539 9151 30. U krijgt een bevestiging.

Thailand: Krungsri Bank, tnv Mr. Johannes Goudriaan 074-1-52851-5.

Na storting naar zowel Nederlandse rekening als de in Thailand speciaal voor dit doel bestemde bankrekening bij Krungsri op naam van Mr. Johannes Goudriaan. Graag een mail ter info aan goudriaan.j@gmail.com.

U krijgt dan per mail de bevestiging van de betreffende overboeking.

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

AA Verzekeringen
Bumrungrad
Guilin
Pacific Cross
vischu

Het weer