Nieuwe bestuursleden gezocht

Beste leden en bijna-leden,

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de NVTHC op vrijdag 27 januari a.s.staat de bestuursverkiezing op de agenda. Voorzitter Do van Drunen, penningmeester Thomas Voerman en secretaris/vicevoorzitter Hans Bos stellen zich niet herkiesbaar. Van het huidige bestuur is alleen Patrick Franssen (evenementen) herkiesbaar.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie, dienen zich uiterlijk op 17 januari a.s. te melden via hansjbos@gmail.com

Met groet,

Hans Bos
secretaris

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

AA Verzekeringen
Bumrungrad
Guilin
Pacific Cross
vischu

Het weer