Jaarvergadering druk bezocht

De jaarvergadering van de NVTHC is vrijdagavond 31 januari behoorlijk druk bezocht. Vijftig mensen hadden zich voor het (gratis) buffet aangemeld, waarvan twee niet-leden.
Ondanks de volle agenda wist voorzitter Do van Drunen de punten binnen het half uur te bespreken. Over het jaarverslag kwamen geen vragen, evenals over de notulen van de vorige jaarvergadering. Do memoreerde de gang van zaken in 2019, een rustig jaar met enkele hoogtepunten. Jammer was dat Koningsdag slecht was bezocht en op het diner dansant in het Centara weliswaar ruim 100 bezoekers werden geteld, maar daarvan slechts 40 leden.

Penningmeester Thomas Voerman legde uit dat de vereniging over een aardig gevuld kas beschikt en het aantal leden met 13 is toegenomen tot 91. Daarvan hebben 75 leden de contributie voor 2020 betaald.

Bij gebrek aan belangstelling voor een bestuursfunctie plakt het zittende bestuur er nog een jaar aan vast. Dat bestaat naast voorzitter Do van Drunen uit penningmeester Thomas Voerman, evenementenman Eric Hulst en secretaris/vicevoorzitter Hans Bos (zie de foto’s van Nellie Gillesse).
Het voorstel van Cees Lepair om iedereen een ledenlijst te verstrekken wordt onderzocht. Cees geeft op 28 februari in de Sailing Club een lezing over de klimaatgekte. De verwachting is dat veel mensen hier belangstelling voor hebben.

Hans Bos
secretaris

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

AA Verzekeringen
Bumrungrad
Guilin
Pacific Cross
vischu

Het weer