Huishoudelijke mededelingen

Beste leden en bijna-leden,

Uiteraard alle goeds in 2022.
Dat weerhoudt ons er niet van enkele huishoudelijke mededelingen te maken:

U bent van harte welkom op vrijdag 7 januari vanaf 18 uur bij Chef Cha om elkaar een goed jaar toe te waai’en, maar wel indien goed gevaccineerd. Dat wil zeggen minimaal twee keer, velen onder u hebben al een booster gehad. Het bestuur biedt u een glas bubbels en een (misschien twee) oliebol aan.

U kunt vrijdagavond bij penningmeester Thomas Voerman uw contributie voor 2022 betalen a 500 baht per persoon. Kinderen onder 18 liften mee op het lidmaatschap van de ouders.

Het lidmaatschap geeft u toegang tot en stemrecht op de Algemene Leden Vergadering ALV op vrijdag 4 februari in het open gedeelte van Chef Cha (dit ivm de akoestiek).

Jeanine Hermanussen (evenementen) is niet herkiesbaar, terwijl Thomas Voerman (penningmeester) zijn functie wil uitoefenen tot 1 oktober. Do van Drunen (voorzitter) en Hans Bos (secretaris en vice) stellen zich herkiesbaar. De leden Gerard Smit en Patrick Franssen hebben te kennen gegeven tot het bestuur te willen toetreden. Eventuele gegadigden kunnen zich tot 25 januari melden bij hansjbos@gmail.com

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

AA Verzekeringen
Bumrungrad
Guilin
Pacific Cross
vischu

Het weer