Geweldige opkomst op algemene ledenvergadering en nieuwjaarsborrel

Met bijna 50 aanwezigen mogen we gerust spreken van een geslaagde algemene ledenvergadering van de NVTHC. Dee werd gehouden bij restaurant Chef Cha in Cha am. Omdat de gebruikelijke nieuwjaarsborrel door Covid-19 was uitgesteld, werd bij deze gelegenheid tevens het nieuwe jaar ingeluid met bubbels en oliebollen. Deze waren gebakken door ons overijverige lid Ronny.

Voorzitter Do van Drunen begon het officiële gedeelte met het jaarverslag over 2020. Hij benadrukte het belang van een bloeiende Nederlandse vereniging, die nog altijd een kleine aanwas kent.

De financiële situatie van de NVTHC is gezond, zo liet penningmeester Thomas Voerman weten, mede dankzij enkele gullen sponsors, zoals AA-Verzekeringen. Thomas dankte Hans Goudriaan en zijn gade Jah voor het vele werk dat zij, samen met enkele actieve leden, hebben verzet bij het uitdelen van voedsel en speelgoed aan Thai die als gevolg van Covid hun baan zijn kwijtgeraakt. De kascommissie, bestaande uit Elmi Smit en Theo van de Heide, oordeelde na onderzoek dat Thomas Voerman zich afgelopen jaar uitstekend van zijn taak heeft gekweten. Zij vormen ook dit jaar weer de kascommissie.

Do van Drunen, Thomas Voerman en Hans Bos (secretaris) werden door de leden met algemene stemmen herkozen. Eric Hulst (evenementen) trad na drie jaar actieve dienst af. In zijn plaats werd Jeanine Hermanussen gekozen. Zij ontvouwde in het kort haar plannen voor het lopende jaar. Eric Hulst kreeg als dank een foto van hemzelf aangeboden als levensgenieter.

Nadat niemand gebruik had gemaakt van de rondvraag, was het tijd voor het prima buffet, ook dit jaar door het bestuur aangeboden.

Hans Bos
secretaris

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

AA Verzekeringen
Bumrungrad
Guilin
Pacific Cross
vischu

Het weer