De Sint komt niet naar Hua Hin

Beste leden en bijna-leden,

Sinterklaas heeft het bestuur van de NVTHC laten weten dat hij dit jaar afziet van een bezoek aan Hua Hin.

Een belangrijke reden is dat het aantal kinderen van NVTHC-leden in de gelovige leeftijd drastisch is afgenomen tot slechts twee. Sinterklaas acht het niet in het belang van het milieu om voor zo weinig kindertjes de lange reis vanuit Spanje te ondernemen.

Het bestuur had daarom bedacht de sint uit te nodigen voor onze (oude) leden. De mannen zouden dan een aardigheidje voor hun vrouw kopen, desgewenst voorzien van een versje.

Helaas zijn onze mannen niet toe bereid een dergelijk offer te brengen. Weshalve ook de sint de (oude) kont tegen de krib gooit en zijn bezoek heeft afgeblazen.

U bent uiteraard op vrijdag 26 november welkom bij Chef Cha om te gedenken dat op deze manier een einde is gekomen aan een jarenlange traditie. U dient wel voldoende te zijn gevaccineerd.

Het jaarlijkse en onvergetelijke diner dansant in kerstsfeer bij het Centara gaat op 18 december overigens wel door. De bekende Nederlands/Belgische swingband B2F luistert de avond op, terwijl in de pauzes een violiste acte de présence geeft. U kunt culinair genieten van een smakelijk buffet. Leden betalen 1200 baht, niet leden 1500 baht. De details krijgt u de komende tijd toegezonden.
Het Centara controleert het bewijs dat u voldoende bent ingeënt.

Dan een huishoudelijke mededeling: voorzitter Do van Drunen en penningmeester Thomas Voerman hebben te kennen gegeven dat zij op de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 4 februari niet herkiesbaar zijn voor een volgende termijn. Zo leden zich geroepen voelen de kar het komend jaar te trekken, dat zij zich melden bij een van de bestuursleden.

Hans Bos
de secretaris vroeg zich af of dit allemaal wel waar is…

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

AA Verzekeringen
Bumrungrad
Guilin
Pacific Cross
vischu

Het weer