ALV 4 Februari 2023

Record opkomst bij Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering bij restaurant Chef Cha in Cha am trok dit keer maar liefst 65 leden en bijna-leden.

Tijdelijk voorzitter Hans Bos (Do van Drunen zat op dat moment nog in Nederland) was erg verheugd over de massale opkomst. Zonder vraag, opmerking of wanklank werd  vervolgens de agenda afgewerkt. Alleen de uitgebreide en verklarende uitleg van penningmeester Thomas Voerman over het afgelopen financieel boekjaar nam enige tijd in beslag. Zijn werkzaamheden werden goedgekeurd door de kascontrolecommissie (Theo van der Heijde en Helmi Smit). Voor controle over het lopende boekjaar heeft Theo zich aangemeld. Hij wordt bijgestaan door Robert Rijlaarsdam.

Vervolgens werden Gerard Smit en Patrick Franssen benoemd tot nieuwe bestuursleden, ook al omdat Jeanine Hermanussen (evenementen) onder meer door drukke werkzaamheden haar functie moest opgeven.

En toen was het tijd voor het uitstekende buffet, aangeboden door het bestuur. Iedereen liet het zich goed smaken.

Hans Bos
secretaris/ vicevoorzitter

foto’s Nellie Gillesse

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

AA Verzekeringen
Bumrungrad
Elder Blossom
Pacific Cross
vischu
surf_aseannow

Het weer