ALV 27 Januari 2023

Historische opkomst Algemene Ledenvergadering NVTHC

Door Hans Bos

Met bijna tachtig aanwezigen mag de jongste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVTHC met recht historisch worden genoemd. Ook om andere redenen was het een opmerkelijke bijeenkomst, want zowel voorzitter Do van Drunen, penningmeester Thomas Voerman en secretaris/vicevoorzitter Hans Bos traden af, na vele jaren de vereniging te hebben gediend. Alleen Patrick Franssen (evenementen) was herkiesbaar,

Aan het begin van de vergadering memoreerde Do dat 2023 een goed jaar was geweest voor de NVTHC. Die is gegroeid naar 102 leden, eveneens een historisch aantal. Daarnaast was het kerstgala in het Centara een onbetwist hoogtepunt met 135 gasten. Qua financiën hebben we iets ingeleverd, maar de kaspositie van de vereniging is met ongeveer 270.000 baht ruim voldoende. Met dank aan de sponsoren werd het jaarverslag goedgekeurd.

Thomas Voerman ging in zijn betoog in op de financiële gang van zaken gedurende het afgelopen jaar, waarin het bestuur veel evenementen organiseerde. De kascontrolecommissie, bestaande uit Theo van der Heijde en Robert Rijlaarsdam, heeft de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Theo en Elmi Smit vormen de nieuwe commissie.

Vervolgens stelde het nieuwe bestuur zich voor, met Hermie Engelbertink als voorzitter, Robert Rijlaarsdam als vicevoorzitter, Rini Busschers (secretaris), Edwin Willems (penningmeester), Patrick Franssen (evenementen) en Sjoerd Joosten (lid). Met algemene stemmen werd het nieuwe bestuur gekozen.

In zijn slotwoord bedankte de aftredend voorzitter voor het gestelde vertrouwen. Hij merkte tevens op het belang van de aanwezige Thaise partners voor de sfeer binnen de vereniging.
Het nieuwe bestuur stelde zich daarna voor en bood Do, Thomas en Hans als dank voor bewezen diensten een fles wijn aan.

Het nieuwe bestuur stelt zich ten doel de vereniging ‘naar een hoger plan’ te tillen met hulp van digitalisering en transparantie. Ook moet het aantal leden omhoog. Alle informatie is op korte termijn te vinden op de website en de Facebook-pagina. Eind februari volgen meer gegevens over de geplande evenementen.

Hua Hin 28 januari 2023

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

AA Verzekeringen
Bumrungrad
Elder Blossom
Pacific Cross
vischu
surf_aseannow

Het weer