Layout niet goed? Klik hier om deze nieuwsbrief in uw reguliere webbrowser te bekijken.
nieuws_header_hc
NIEUWSBRIEF NR: 28
DATUM: 2 December 2022

Nieuwe bestuursleden gezocht

hamer
Beste leden en bijna-leden,

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de NVTHC op vrijdag 27 januari a.s.staat de bestuursverkiezing op de agenda. Voorzitter Do van Drunen, penningmeester Thomas Voerman en secretaris/vicevoorzitter Hans Bos stellen zich niet herkiesbaar. Van het huidige bestuur is alleen Patrick Franssen (evenementen) herkiesbaar.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie, dienen zich uiterlijk op 17 januari a.s. te melden via hansjbos@gmail.com

Met groet,
Hans Bos
secretaris
aa
bumrung
Web
pacific
Vischu_Logo
Dit is een nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging Thailand Hua Hin & Cha-am. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u wel eens contact heeft gehad met de NVT. Deze wordt telkens aan leden, maar soms ook aan een wijdere kring verstuurd. Als u geen prijs stelt op volgende edities, klik dan hier om u af te melden.
Email Marketing Powered by MailPoet